Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Sydsvenska tandläkare-sällskapet samlar in personlig information av medlemmar och sponsorer och vi ser till att allas personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med lagarna.

Genom att ge information om dig själv godkänner du att vi behandlar din personliga information i enlighet med denna datapolitik.

Vilken information samlar vi in?

Som regel kan du kontakta oss via vår hemsida eller e-post. Du behöver inte berätta om vem du är gällande frågor om verksamheten (projekt, medlemskap, evenemang, etc). Gäller det medlemskap behöver vi personuppgifter.

När du skickar personuppgifter gäller följande:

Allmänt: Personlig information lagrar vi så att vi har möjlighet att kontakta dig i samband med våra evenemang och projekt.

Informationen hålls för den lag som tillåts och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på arten av informationen och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas.

Medlemskap: Som medlem får du våra  nyhetsbrev gällande vår verksamhet. Om du inte vill ha nyhetsbrevet kan du kontakta oss vi e-post.

Användning av cookies: Datorns webbläsare kan ställas in för att informera när en cookie är mottagen. Detta gör att användaren kan acceptera eller avvisa en cookie. En dator kan också ställas in för att avvisa alla cookies.

Upplysande av information:  Personlig information som du tillhandahåller för Sydsvenska tandläkare-sällskapet, använder vi internt i vår organisation och för att kommunicera med dig. 

Användning av bilder:  Vi förbehåller oss rätten att använda bilder från vår verksamhet och evenemang. När vi publicerar dessa bilder ser vi till att ingen ska känna sig utnyttjad eller kränkt.

Insikter: Du har rätt att veta vilken personlig information vi behandlar om dig. Du kan också invända mot användningen av information när som helst. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är inkorrekt har du rätt att rätta eller ta bort.