Vår förening

Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet är vår lokala odontologiska mötesplats i Skåne sedan 1906. Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas vetenskapliga, professionella och sociala intressen och att stödja det odontologiska forsknings- och utbildningsområdet.

Sociala tillställningar

Föreningen har även en mångårig tradition att arrangera en föreläsningskväll på våren (Vårmötet), en hel kursdag på hösten (Höstdagen) samt ett Årsmöte med föreläsningar. Till Höstdagen hör även en dentalutställning och en trevlig fest på kvällen. Mer information om våra arrangemang finner du under ”EVENTS” i huvudmenyn.

Våra stipendier och fonder

Genom en vetenskaplig fond Edit Agrell, Hjälpfonden och Gärda och Axel Fischers stiftelse finns det möjlighet att söka vetenskapliga stipendier, liksom ekonomiskt stöd om man ”råkat i oförskyllt trångmål”.