Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Styrelsen

Matin Fazad

Ordförande

Lina Hultgren

Vice ordförande

Peter Lundgren

Skattmästare

Heidi Gross

Sekreterare

Karin Arosenius

Ledamot

Anna Sturestam

Ledamot