Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Anita Tengvall

Ordförande

Aleksandar Milosavljevic

Vice ordförande

Peter Lundgren

Skattmästare

Heidi Gross

Ledamot

Helena Tengvall

Sekreterare

Peter Persson

Ledamot

Lina Hultgren

Ledamot