Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Matin Fazad

Ordförande

Lina Hultgren

Vice ordförande

Peter Lundgren

Skattmästare

Heidi Gross

Sekreterare

Anna Sturestam

Ledamot

Karin Arosenius

Ledamot

Thalia Fatma Kassem

Ledamot

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Anita Tengvall

Ordförande

Aleksandar Milosavljevic

Vice ordförande

Peter Lundgren

Skattmästare

Heidi Gross

Ledamot

Anita Tengvall

Ordförande

Aleksandar Milosavljevic

Vice ordförande

Peter Lundgren

Skattmästare

Heidi Gross

Ledamot

Anita Tengvall

Ordförande

Aleksandar Milosavljevic

Vice ordförande

Peter Lundgren

Skattmästare

Heidi Gross

Ledamot

Helena Tengvall

Sekreterare

Peter Persson

Ledamot

Lina Hultgren

Ledamot